เนื้อเพลง มอเตอร์ไซค์ฮ่าง ร๊อคแสลง

.อ้ายเป็นครูน่อย

อ้ายเป็นครูน่อย

บรรจุใหม่

ขี่มอเตอร์ไซด์

คันเก่าเขาไม่แล

ปิ๊คอัพคันโก้

โตโยต้า

มางามแท้

มาเทียวมาแว

ส่งเจ้าทุกเซ้าแลง

มาเทียวมาแว

ส่งเจ้าทุกเซ้าแลง

มอเตอร์ไซด์ฮ่าง

มอเตอร์ไซด์ฮ่าง

ทางลูกรัง

ฝุ่นเกาะเกรอะกรัง

จับตัวจนหัวแดง

ปิ๊คอัพคันโก้

โตโยต้า

มาขับแซง

ผู้สาวแก้มแดง

เคียงคู่ไปกับเขา

ผู้สาวแก้มแดง

เคียงคู่ไปกับเขา..

ดนตรี……

..เขามีรถรับส่ง

โฉมยง

ลืมซ้อนท้ายเรา

เขามียศมาอวด

เป็นตำรวจ

ร้อยตรีมีดาว

จบนายร้อย

หมาดๆมาดไม่เบา

ส่วนตัวเรา

ราชภัฏพอกระเทิน

น้ำตาครูน่อย

น้ำตาครูน่อย

ย้อยโหยดหยด

อยากจะมีรถ

ปิ๊คอัพขับเหลือเกิน

มอเตอร์ไซด์ฮ่าง

มอเตอร์ไซด์ฮ่าง

เขาหมางเมิน

อยากจะกู้เงิน

สหกรณ์ผ่อนรถยนต์

อยากจะกู้เงิน

สหกรณ์ผ่อนรถยนต์..

ดนตรี……

..เขามีรถรับส่ง

โฉมยงลืมซ้อนท้ายเรา

เขามียศมาอวด

เป็นตำรวจ

ร้อยตรีมีดาว

จบนายร้อย

หมาดๆมาดไม่เบา

ส่วนตัวเรา

ราชภัฏพอกระเทิน

น้ำตาครูน่อย

น้ำตาครูน่อย

ย้อยโหยดหยด

อยากจะมีรถ

ปิ๊คอัพขับเหลือเกิน

มอเตอร์ไซด์ฮ่าง

มอเตอร์ไซด์ฮ่าง

เขาหมางเมิน

อยากจะกู้เงิน

สหกรณ์ผ่อนรถยนต์

อยากจะกู้เงิน

สหกรณ์ผ่อนรถยนต์..

 

Be the first to like.
loading...