เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน อัลบั้ม ร็อกอำพัน

ไหนว่า จะจำ (จะจำแล้วไงไม่จำ)

พี่เชื่อถ้อยคำและจำติดใจ ไม่ลืม (มิลืมไม่ลืม)

ให้จำคืนหนึ่งคืนนั้น สวรรค์อันเคยดูดดื่ม

แล้วใครที่ลืมถ้อยคำ (ไหนเธอว่าจงจดจำ)

ไหนว่า จะจำ (พี่ยังฝังใจจดจำ)

พี่เฝ้าเก็บงำ หัวใจให้เธอ ผู้เดียว

(รักเธอผู้เดียว)

จะมีนางอื่นหมื่นแสน ทอดแขนพี่ยังไม่เกี่ยว

รักเดียวพี่จึงจดจำ (รัก จริง จึง จำ)

จำ ไว้(คำนี้พี่จำได้)

ก็ไยหัวใจเจ้าจึงไม่เคร่ง (หัวใจ ไม่เคร่ง)

สัญญากับพี่เอง สาบานกับพี่เอง

พร้อมใจให้พี่เอง แล้วมาข่มเหงให้พี่ช้ำ

ไหนว่า จะจำ(จะจำแล้วไงไม่จำ)

แต่เจ้ากลับคำหัวใจไม่จำ ไม่จริง

(หัวใจไม่จริง)

ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน

ดั่งน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง

น้ำใจไม่จริงอย่างคำ

ดนตรี 9 Bar..7…8…

9.จำ ไว้(คำนี้พี่จำได้)

ก็ไยหัวใจเจ้าจึงไม่เคร่ง (หัวใจ ไม่เคร่ง)

สัญญากับพี่เอง สาบานกับพี่เอง

พร้อมใจให้พี่เอง แล้วมาข่มเหงให้พี่ช้ำ

ไหนว่า จะจำ(จะจำแล้วไงไม่จำ)

แต่เจ้ากลับคำหัวใจไม่จำ ไม่จริง

(หัวใจไม่จริง)

ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน

ดั่งน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง

น้ำใจไม่จริงอย่างคำ

(โถ ใจ ไม่ จำ)

 

Be the first to like.
loading...