เนื้อเพลง กระจกร้าว White Ducken

วันเวลาที่ผ่านมา

ไม่เคยทำให้ฉันนั้นลืมภาพเรา

ภาพที่เราเคยกอดกัน

ในกระจกบานนั้นฉันจำฝังใจ

ตั้งแต่เธอจากฉันไป

เหลือทิ้งไว้แต่ภาพวันเก่า

ต่อจากนี้ไม่มีเรา

ความทรงจำยังคอยทำร้าย

ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีวันนั้น

วันที่เธอจะรักกันเหมือนอย่างเก่า

ภาพในกระจกร้าวมันยังคงชัด

กรีดลึกลงในใจฉัน ไม่มีอีกแล้ว

มีผู้คนเป็นหมื่นพัน

แต่ไม่เคยทำให้ฉันนั้นลืมภาพเรา

ภาพที่เราเคยกอดกัน

ในกระจกบานนั้นฉันจำฝังใจ

ตั้งแต่เธอจากฉันไป

เหลือทิ้งไว้แต่ภาพวันเก่า

ต่อจากนี้ไม่มีเรา

ความทรงจำยังคอยทำร้าย

ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีวันนั้น

วันที่เธอจะรักกันเหมือนอย่างเก่า

ภาพในกระจกร้าวมันยังคงชัด

กรีดลึกลงในใจฉัน ไม่มีอีกแล้ว

ทุกเรื่องราวที่ผ่านมา ที่ฉันทำให้กับเธอ

มันต้องลบไป ก็รู้ดีอยู่แก่ใจ

สิ่งที่ฉันทำผิดไป มันสายเกิน จะแก้ไข

ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีวันนั้น

วันที่เธอจะรักกันเหมือนอย่างเก่า

ภาพในกระจกร้าวมันยังคงชัด

กรีดลึกลงในใจฉัน ไม่มีอีกแล้ว

ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีวันนั้น

วันที่เธอจะรักกันเหมือนอย่างเก่า

ภาพในกระจกร้าวมันยังคงชัด

กรีดลึกลงในใจฉัน ไม่มีอีกแล้ว

 

Be the first to like.
loading...