เนื้อเพลง เพื่อนที่ชื่อว่าพ่อ อัญชลี จงคดีกิจ

วันที่พ้นมา ยังจำได้ดี จนวันนี้ไม่เคยเสื่อมคลาย

มีเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเขาเป็นผู้ชาย ที่ร่างสูง แข็งแรงกว่าใคร

เราอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าใกล้ไกล อยู่แห่งไหน เป็นเงาติดตาม

ปกป้องคุ้มครอง แม้ทุกโมงยาม 

คอยห่วง คอยถาม ด้วยความใส่ใจ

* เพื่อนคนน้ คือเพื่อนที่ให้ทุกอย่าง 

และพร้อมเข้าใจทุกๆ สิ่ง และทุกๆ ด้าน

แม้ว่าจะร้ายแรง ผิดพลาดเพียงไหน 

เขาก็พร้อมให้อภัย อย่างที่ไม่เคยได้รับจากใคร

ความรักยิ่งใหญ่ จากเพื่อนคนนี้ที่ชื่อว่าพ่อของฉัน

วันที่เสียใจ มีเขารับฟัง เติมความหวังให้เดินต่อไป

วันที่สำเร็จ มีเขาภูมิใจ โดยไม่หวังอะไรตอบเลย

( * )

 

Be the first to like.
loading...