เนื้อเพลง ถ้าไม่ได้พบกับเธอ อัญชลี จงคดีกิจ

 

นับตั้งแต่วันที่ฉัน พบรักแท้ของชีวิต 

โลกที่เคยมืดมิด ก็ดูเปลี่ยนไป 

และนับตั้งแต่วันนั้น ข้างในที่เคยร้องไห้ 

ก็เติมเต็มด้วยหวัง ที่เปี่ยมล้นหัวใจ

ถ้าหากว่าฉันไม่ได้เจอะกับเธอนั้น ก็คงไม่รู้จะเดินทางไหน

* เธอเป็นดังแสงนำทางสว่างทุกเวลา 

และไม่ว่าสถานการณ์ใด เธอจะทำให้ฉันอบอุ่น และมั่นใจ

** เธอเป็นดั่งแสงตะวันที่สว่างแม้กลางคืน 

ไม่ว่าคืนจะมืดมิดเพียงใด

ฉันเองก็ไม่รู้ ว่าจะเป็นเช่นไร 

ถ้าไม่ได้พบกับเธอ

เพราะเธอฉันจึงมีหวัง และยังรู้ถึงจุดหมาย 

ว่าชีวิตควรดำเนินอย่างไร

เพราะถ้าหากว่าฉันไม่ได้เจอะกับเธอนั้น 

ก็คงไม่รู้จะเดินทางไหน

( * , ** )

ฮืม… จะเป็นเช่นไร ถ้าไม่ได้เจอ

เธอเป็นดังแสงตะวัน ที่สว่างแม้กลางคืน 

ไม่ว่าคืนจะมืดมิดเพียงใด

ฉันเองก็ไม่รู้ ถ้าเกิด (ฉันไม่รู้) 

ฉันนั้นไม่ได้พบเธอก่อน (ถ้าไม่พบ)

ฉันเองก็ไม่รู้ ว่าจะเป็นเช่นไร 

ถ้าไม่ได้พบกับ…เธอ

 

Be the first to like.
loading...