เนื้อเพลง หยุดทำร้ายประเทศไทย คาราบาว อัลบั้ม เพลงพิเศษ

คุณยืนอยู่ตรงนี้ ฉันก็อยู่ตรงนี้ 

เรายืนอยู่ตรงนี้ ตรงแผ่นดินถิ่นไทย 

นานนับเป็นพันปี ที่หลอมรวมเลือดเนื้อเชื้อไข 

ทะเลาะกันแล้วได้อะไร แบ่งสีแบ่งฝ่าย ก็ล้วนไทยและไทย

สยามรัฐนาวาวันนี้ ที่ต้องการคือสามัคคี 

คอยเผาบ้านเผาเมืองป่นปี้ ยังไม่มีหรอกประชาธิปไตย 

แค่ความคิดเห็นต่าง ก็นั่งลงพูดคุยกันได้ 

ถกเถียงกันนั้นไม่เป็นไร แต่อย่าทำร้าย ทำลายประเทศไทย 

หยุดเถิดนักการเมือง คุณคือต้นเรื่องความขัดแย้ง 

จงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เห็นแก่ชาติบ้านเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ 

(หมู่) เราเป็นประชาชนส่วนใหญ่ ที่ห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอน 

พวกเรามาร่วมกันขอวิงวอน ให้หยุดทำร้ายทำลายประเทศไทย 

เรามีทั้งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เปี่ยมล้นมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ 

ให้ยึดเหนี่ยวร้อยรวมดวงใจ อย่าให้ผู้ใดมาใช้ทำร้ายกัน 

หยุดทำลายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง 

ไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้ความรุนแรง 

หยุดทำลายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง 

ไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้….ไม่ใช้ ความรุนแรง 

 

Be the first to like.
loading...