เนื้อเพลง ลูกแม่ Boyd Kosiyapong

ยัง ยังจำภาพวันเหล่านั้นได้ดี 

และนึกถึงทุกที ก็สุขใจ

* ครั้งเมื่อลูกนั้นยังเป็นเด็ก 

มือที่เล็กๆ กอดคอแนบแน่นเอาไว้

ไม่ยอมให้แม่นี้…ห่างกาย

**เมื่อคิดถึงครั้งใดก็ยิ้มได้เสมอ    

ยิ้มพร้อมๆ น้ำตาที่เอ่อล้นออกจากความสุขใจ

ลูกเติบโตเปลี่ยนแปลงสักเท่าไร       

ลูกก็ยังคือทุกๆ สิ่ง ที่แม่ภูมิใจเรื่อยมา

รัก แม่รักลูกเท่าชีวิต จิตใจ

สุขทุกครั้งที่ลูกปลอดภัย

( * , ** )

และก็ยังคงเป็นทุกๆ อย่างในสายตา      

เมื่อคิดถึงครั้งใด ก็ยิ้มได้เสมอ

ยิ้มพร้อมๆ น้ำตาที่เอ่อล้นออกจากความสุขใจ

ลูกเติบโตเปลี่ยนแปลงสักเท่าไร            

ลูกก็ยังคือทุกๆ สิ่งที่แม่ภูมิใจเรื่อยมา

แค่นึกถึงลูกนั้นยิ้มให้ก็สุขใจจนวันหลับตา

 

Be the first to like.
loading...