เนื้อเพลง พยาน Lasthoper

* บรรจงสวมแหวน   แทนคำสัญญา  

     จะรักจนกว่า   ตราบที่ฟ้าดินจะสลายไป…    

     จากวันนี้     แม้เส้นทางจะแสนไกล                                   

     จับมือฉันไว้   สาบานไม่ทิ้งเธอ…  

เธอ…ได้ยินใช่ไหม   ว่าลมหายใจ   นั้นเรียกชื่อเธอ

รวมทั้งร่างกาย วิญญาณนี้เป็นของเธอ…          

ด้วยความรัก มั่นคงผูกพัน                                      

เพียงเธอเท่านั้น    จากคนร้อยพัน                                              

ฉันค้นหานางในฝันจนเจอ… พรมลิขิตของฉัน…  

ลิขิตเพลงนี้             เป็นพยาน  

ฉันมอบเพลงนี้        ไว้เพียงแค่เธอ….                         

รู้… ไหมนานแค่ไหน   กว่าจะพบกัน

ฉันเฝ้ารำพันรอการพบเจอ…   พรมลิขิตของฉัน…

โว้…  ได้ยินไหม  เสียงดารา                                                    

 อวยพรรักเรา ให้เหมือนเดิม                                              

เธอรู้ไหม  แสงจันทรา  ยังร่ายมนต์  กล่อมหัวใจ                     

รักเพียงเธอ  คือสัญญา   จากหัวใจ…..   

     โว้… ได้ยินไหม  เสียงดารา                                                          

อวยพรรักเรา     ให้นิรันดร์….                                                    

เธอรู้ไหม   เสียงหัวใจ       มีให้เพียงเธอ…                                        

ลิขิตเพลงนี้              เป็นพยาน….                                                         

ฉันมอบเพลงนี้           ไว้เพียงแค่เธอ

 

Be the first to like.
loading...