เนื้อเพลง เชพบ๊ะ อาภาพร นครสวรรค์

เชพบ๊ะ คุณชอบไหมคะไหมคะผู้ชาย

ชอบหญิงตรงไหน ไหนไหนไหนไหนไหน

ไหนลองเผยใจ บอกหน่อยเถิดหนา

เชพบ๊ะ เอวยี่สิบหกอกสามสิบห้า

หน้าผากโหนกนูน บวกลบหารคูณคุณคงรู้ดี

รักน้องจริง อย่าทิ้งน้องนะ

เชพบ๊ะบ๊ะ น่ารักไหมพี่

เชพสะเรนเดอร์ เอ้อเหอเซ็กซี่

น่าสูน่าสีน่าดู๋น่าดี๋ชีกอ เชพบ๊ะ

บ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะ ไหมล่ะไหมล่ะ

น่าเคล้าน่าคลอ รีบมาสู่ขอ

ขอเพียงล้านเดียว เท่านั้นละคุณ

เชพบ๊ะ

คุณชอบไหมคะไหมคะผู้ชาย ชอบหญิงตรงไหน

ไหนไหนไหนไหนไหน ไหนลองเผยใจ

บอกหน่อยเถิดหนา เชพบ๊ะ

เอวยี่สิบหกอกสามสิบห้า หน้าผากโหนกนูน

บวกลบหารคูณคุณคงรู้ดี รักน้องจริง

อย่าทิ้งน้องนะ เชพบ๊ะบ๊ะ

น่ารักไหมพี่ เชพสะเรนเดอร์

เอ้อเหอเซ็กซี่ น่าสูน่าสีน่าดู๋น่าดี๋ชีกอ

เชพบ๊ะ บ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะ

ไหมล่ะไหมล่ะ น่าเคล้าน่าคลอ

รีบมาสู่ขอ ขอเพียงล้านเดียว

เท่านั้นละคุณ รีบมาสู่ขอ

ขอเพียงล้านเดียว เท่านั้นละคุณ

เชพบ๊ะ เชพบ๊ะ เชพบ๊ะ เชพบ๊ะ

บ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะ เชพบ๊ะ

 

Be the first to like.
loading...