เนื้อเพลง ผลัดกันขึ้นผลัดกันลง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เรื่องเล็ก เล็ก น้อย น้อย เธอถนัดทำมันเป็นภูเขาไฟ

ไม่ง้อก็ทะเลาะไม่พอใจ แรงจนอะไรห้ามไม่อยู่

 

*ทั้งจิ๊จ๊ะชิชะ มันจะบ่อยไปนะ เธอดูสิดู

ไม่ไหวละต้องเข็นเข้าไอ ซี ยู ยอมกันดูจะตายหรือไง

ถ้ายังรักกันก็น้อยลงหน่อย ก็อยากให้ลองทำความเข้าใจ

 

**ผลัดกันยอมขึ้นลง สลับกันยอมขึ้นลง

เราผลัดกันลด ลด ให้มันอย่างอนมากไป

ให้เราขึ้นลง สลับอารมณ์ในร่างกาย

ถ้าฉันขึ้นให้เธอลง ถ้าเธอขึ้นจะยอมลง

รักต้องขึ้นต้องลง เราผลัดกันยอมไม่ขัดใจ

 

ฉันก็รู้ว่าฉัน มันก็มีบางทีทำเธอน้อยใจ

โกรธเช้าเธอก็ค้อนถึงตอนบ่าย นานไปก็อึน ต้องฟื้นฟู

 

Be the first to like.
loading...