เนื้อเพลง รักวันละนิด เกล โสพิชา อังคะไวมงคล

รักเก็บได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่าลา ลา ลา ลัลลา

รักพับได้หรือเปล่า เอาไปเรียนได้ไหม ลา ลา ลา ลัลลา

อยากให้มีแต่ความรัก ต้องทำยังไง (ต้องทำยังไง)

เอาแบบนี้กันดีไหม มาลองทำกัน (One Two Three)

รักทีละนิด ทีละนิด บอกรักกันวันละนิด วันละนิด

แต่รักให้นานหน่อยดีไหม

รักทีละนิด ทีละนิด บอกรักวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

แค่สามคำ I Love You

รักแท้เป็นยังไง ใช่พ่อแม่หรือเปล่า ลา ลา ลา ลัลลา

รักช้ำเป็นยังไง ต้องหาหมอหรือเปล่า ลา ลา ลา ลัลลา

อยากให้มีแต่ความรัก ต้องทำยังไง (ต้องทำยังไง)

เอาแบบนี้กันดีไหม มาลองทำกัน (One Two Three)

รักทีละนิด ทีละนิด บอกรักกันวันละนิด วันละนิด

แต่รักให้นานหน่อยดีไหม

รักทีละนิด ทีละนิด บอกรักวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

แค่สามคำ I Love You

อยากให้มีแต่ความรัก ต้องทำยังไง (ต้องทำยังไง)

เอาแบบนี้กันดีไหม มาลองทำกัน (One Two Three)

รักทีละนิด ทีละนิด บอกรักกันวันละนิด วันละนิด

แต่รักให้นานหน่อยดีไหม

รักทีละนิด ทีละนิด บอกรักวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

แค่สามคำ I Love You

รักทีละนิด ทีละนิด บอกรักกันวันละนิด วันละนิด

แต่รักให้นานหน่อยดีไหม

รักทีละนิด ทีละนิด บอกรักวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

แค่สามคำ I Love You

แค่สามคำ I Love You

I Love You

 

Be the first to like.
loading...