เนื้อเพลง ทำบุญร่วมชาติ (ทำนองใหม่) ชาย เมืองสิงห์

ชาติก่อนเราเพียง คู่เคียง 

เก็บดอกไม้ร่วมต้น 

แต่ว่าเราสองคน ไม่สนใจ 

ใส่บาตรร่วมขัน 

ชาตินี้เราสองเราสองจึงต้องโศกศัลย์ 

รักกันชอบกัน ไม่ได้กัน 

บุญเรานั้นไม่มี 

พี่จะทำบุญ ก่อทุน ไว้ตามน้องชาติหน้า 

ชาตินี้พี่ต้องลา ก่อนหนา น้องจ๋าคนดี 

ก่อนลาน้องจ๋า น้องจ๋าจงได้ปราณี 

ขอหอมซักที เถิดคนดี ก่อนพี่จะจากไป 

พี่จากน้องไป น้องเอ๋ย อย่าได้กังวล 

พี่จะอุทิศตน โกนหัว นุ่งห่มผ้าไตร 

อโหสิกรรม เถิดหนา ถ้าพี่พลั้งไป 

บุญมีพบกันชาติใหม่ 

อย่าได้ อย่าได้อาวรณ์ 

พี่บวชเป็นพระ จะมา 

บิณทบาตรโปรดเจ้า 

ถ้าหากนงเยาว์ ใส่ข้าว 

พี่ก็จะให้พร 

ชาตินี้วันนี้ บุญพี่ ไม่ถึงบังอร 

ขอลางามงอน ด้วยอาวรณ์ 

ด้วยรักซ้อน พี่อ่อนใจ 

 

พี่จากน้องไป น้องเอ๋ย อย่าได้กังวล 

พี่จะอุทิศตน โกนหัว นุ่งห่มผ้าไตร 

อโหสิกรรม เถิดหนา ถ้าพี่พลั้งไป 

บุญมีพบกันชาติใหม่ 

อย่าได้ อย่าได้อาวรณ์ 

พี่บวชเป็นพระ จะมา 

บิณทบาตรโปรดเจ้า 

ถ้าหากนงเยาว์ ใส่ข้าว 

พี่ก็จะให้พร 

ชาตินี้วันนี้ บุญพี่ ไม่ถึงบังอร 

ขอลางามงอน ด้วยอาวรณ์ 

ด้วยรักซ้อน พี่อ่อนใจ…

 

Be the first to like.
loading...