เนื้อเพลง ความเลือนลาง Greasy Cafe

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นกับเราสองคนที่ฉุดเราไปผจญกับ เรื่องราวที่สับสน

ใครผิด คำตอบยังอยู่ในสายลม ทางออกเป็นเพียงภาพงุนงง  ไม่มีเหตุผล

        * เรายังมี ยังมีกันอยู่ไหม เธอได้ยิน ได้ยินฉันไหม หรือการพบกัน

        รักกันนั้นเพื่อจาก หรือเพื่อการฆ่าเวลาใช่ไหม

                ** คงต้องเป็นแสงของนีออน ที่แผดเงาสะท้อนของบางตอนนั้นจางไป

                คงเพราะขอบฟ้าที่กว้างไป ที่ทำให้เราต้องกลายเป็นแบบนี้

การผ่าน ล่วงเลยวันเวลาไป ร่วงโรยซึ่งความไม่เข้าใจ มากมายจะเก็บไว้

และคำตอบ ที่ต่างปล่อยมันล่องลอยไป ปล่อยให้ความชัดเจนของความสัมพันธ์ ของเราเลือนลาง

( * , ** )

ไม่มีเหตุ  ผลเลย ไม่มี    เหตุ     ผลเลย

( ** )
 

Be the first to like.
loading...