เนื้อเพลง ทรงพระเจริญ Boyd Kosiyapong

อยากจะรู้หัวใจพระองค์นั้นทรงทำด้วยอะไร

เหตุอันใดจึงมีความรักมากมายให้ได้กับทุกคน 

อยากจะรู้ร่างกายพระองค์ทำไมจึงถึงอดทน 

แบกภาระที่มีมากล้นคนเดียวอย่างไร

 

เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่

อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม

 

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ 

พระวรกายและพระทัย

ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย

จากใจพสกนิกรของพระองค์

 

กี่ปีมาแล้วที่เห็นพระองค์นั้นทรงเหนื่อยล้าใจกาย

โดยมุ่งหมายดูแลแก้ไขป้องภัยให้เรา

จนบัดนี้พระองค์ก็ยังคงคอยช่วยเหลือบรรเทา 

และทรงเฝ้าทำเพื่อพวกเราไม่เคยเสื่อมคลาย

 

เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่

อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ 

 

 

พระวรกายและพระทัย

ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย

จากใจพสกนิกรของพระองค์

 

เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่

อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม

 

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ 

พระวรกายและพระทัย

ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย

จากใจพสกนิกรของพระองค์

 

ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของคนไทย

จากใจพสกนิกรของพระองค์

 

Be the first to like.
loading...