เนื้อเพลง ยายกูซ่า คาราบาว อัลบั้ม สวัสดีประเทศไทย

ยายไฮ ยายไฮ ยายไฮ

ชาวบ้านหลับไหล หาว่ายายเป็นบ้า

ยายไฮ ยายไฮ ยายไฮ

ข้าราชการไทย เขาว่ายายกูซ่า

เกิดเป็นชาวนาชาวไร่ มีผืนดินตายายเป็นมรดก

ชีวิตที่เล่นตลก มันมากับน้ำกับห้วยละห้า

เมื่อราชการ ต้องการสร้างเขื่อน โดยไม่ฟังเสียงทัดทานของชาวนา

ยายไฮต้องนองน้ำตา ชีวิตธรรมดาลงจมหาย

ยายไฮ ยายไฮ ยายไฮ

ชาวบ้านหลับไหล หาว่ายายเป็นบ้า

ยายไฮ ยายไฮ ยายไฮ

ข้าราชการไทย เขาว่ายายกูซ่า

ทำนาสู้ฟ้าสู้ฝน ต้องต่อสู้ดิ้นรน อดทนสู้มา

หนักเหนื่อยก็ยังดีกว่า ไปค้าแรงงาน แย่งลูกหลานมันทำ

อีสานต้นตำนานความแห้งแล้ง ตะบันตะแบงจะแปลงเขื่อนวันยังค่ำ

ผลกระทบกับชาวบ้านตาดำๆ ขอถามสักคำ ให้บักหำทำยังไง

ยายไฮ ยายไฮ ยายไฮ

ชาวบ้านหลับไหล หาว่ายายเป็นบ้า

ยายไฮ ยายไฮ ยายไฮ

ข้าราชการไทย เขาว่ายายกูซ่า

ชั่วชีวิต อุทิศเพื่อการทำนา

ตายเสียดีกว่า เกิดเป็นชาวนาไร้ที่ดิน

จึงก่อเกิดตำนานการต่อสู้

เรียกร้องความเป็นธรรมที่สูญสิ้น

30 ปีเสียงยายไฮจึงได้ยิน

ชดเชยค่าทำกิน ค่าที่ดินและทุบเขื่อน

เปลื้อนโคลนเปื้อนมลทิน นินทาว่ายายเป็นบ้า

เปลื้อนโคลนเปื้อนมลทิน นินทาว่ายายกูซ่า ยายกูซ่า

ชั่วชีวิต อุทิศเพื่อการทำนา

ตายเสียดีกว่า เกิดเป็นชาวนาไร้ที่ดิน

จึงก่อเกิดตำนานการต่อสู้

เรียกร้องความเป็นธรรมที่สูญสิ้น

30 ปีเสียงยายไฮจึงได้ยิน

ชดเชยค่าทำกิน ค่าที่ดินและทุบเขื่อน

เปลื้อนโคลนเปื้อนมลทิน นินทาว่ายายเป็นบ้า

เปลื้อนโคลนเปื้อนมลทิน นินทาว่ายายกูซ่า ยายกูซ่า

ยายกูซ่า ยายกูซ่า ยายกูซ่า ไฮ

 

Be the first to like.
loading...