เนื้อเพลง ค.ควาย ค.คน คาราบาว อัลบั้ม ประชาธิปไตย

ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน

ไม่เคยสนใจ จะสนไปทําไม

เกิดมาแล้วต้องทํางาน

อย่างที่ตั้งใจ ตั้งไว้ในหัวใจ

เกิดบนดิน โตบนดิน

ไม่ใช่บนฟ้า เหมือนคนธรรมดา

อยู่ติดดิน ตีนติดดิน

ติดกับปัญหา ค่ายา ค่าอยู่ ค่ากิน

ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน

ไม่เคยสนใจ จะสนไปทําไม

เกิดมาแล้วต้องทํางาน

อย่างที่ตั้งใจ ตั้งไว้ในหัวใจ

ไม่โดดเด่น ไม่โด่งดัง

ไม่อยู่คํ้าฟ้า กล้าได้กล้าเสีย

ไม่ชอบเห่า ไม่ชอบเลีย

ไม่หน้าตัวเมีย ค.คน ส้นตีนติดดิน

เราไม่ถูกทุกอย่าง

ไม่ผิดทุกอย่าง ทําไปแก้ไป

ยังมีคนที่เหนือกว่า

ไม่ออกหน้าออกตา อยู่ถมเถไป

คุณผู้ชาย คุญผู้หญิง

ผมพูดจริงๆ แบบลูกผู้ชาย

แหกปากร้องเพลงมันก็ยังง่าย

ไม่หนักเหมือนควาย ไถนา ทํานา

ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน

ไม่เคยสนใจ จะสนไปทําไม

เกิดมาแล้วต้องทํางาน

อย่างที่ตั้งใจ ตั้งไว้ในหัวใจ

เกิดบนดิน โตบนดิน

ไม่ใช่บนฟ้า เหมือนคนธรรมดา

อยู่ติดดิน ตีนติดดิน

ติดกับปัญหา ค่ายา ค่าอยู่ ค่ากิน

ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน

ไม่เคยสนใจ จะสนไปทําไม

เกิดมาแล้วต้องทํางาน

อย่างที่ตั้งใจ ตั้งไว้ในหัวใจ

ไม่โดดเด่น ไม่โด่งดัง

ไม่อยู่คํ้าฟ้า กล้าได้กล้าเสีย

ไม่ชอบเห่า ไม่ชอบเลีย

ไม่หน้าตัวเมีย ค.คน ส้นตีนติดดิน

เราไม่ถูกทุกอย่าง

ไม่ผิดทุกอย่าง ทําไปแก้ไป

ยังมีคนที่เหนือกว่า

ไม่ออกหน้าออกตา อยู่ถมเถไป

คุณผู้ชาย คุญผู้หญิง

ผมพูดจริงๆ แบบลูกผู้ชาย

แหกปากร้องเพลงมันก็ยังง่าย

ไม่หนักเหมือนควาย ไถนา ทํานา

คุญผู้หญิง คุณผู้ชาย

คนมีความหมาย ที่ความอดทน

ที่ตัวดำๆ ทำงาน อดทน

เขาก็คือคน เดินบนความจริง

คุญผู้หญิง คุณผู้ชาย

คนมีความหมาย ใช่ความรํ่ารวย

นิสัยดีๆ ไม่หล่อไม่สวย

พ่อแม่ไม่รวย แต่ขอให้รักกันจริง

คุญผู้หญิง คุณผู้ชาย

คนมีความหมาย ที่ความอดทน

ที่ตัวดำๆ ทำงาน อดทน

เขาก็คือคน เดินบนความจริง

 

Be the first to like.
loading...