เนื้อเพลง คืนบางคืน เพลงบางเพลง แหลม พล สมพล 25 Hours

คืน บาง คืนที่ฝืนเท่าไรไม่หลับสักที

เธอคง มีเรื่องราวชีวิตที่เธอกังวล

กี่ความคิดที่เธอแบกไว้

กี่ความหมายที่ยังสับสน

กี่ปัญหาที่ยังเวียนวน วางไว้ชั่วคราว

 

ลองฟังเพลงที่ฉันตั้งใจจะกล่อมให้ฟัง

เพลงที่อยากให้เธอได้พักให้เธอได้คลาย

ไม่มีเรื่องเจ้าชายเจ้าหญิง

ไม่มีฟ้าทะเลดอกไม้

สิ่งที่คิดเอาไว้ในเพลงมีแค่เรื่องในใจ ฉันเป็นห่วง

 

ปล่อยความคิดที่เธอแบกไว้

ปล่อยความหมายที่ยังสับสน

ปล่อยปัญหาที่ยังเวียนวน วางไว้ชั่วคราว

 

ลองฟังเพลงที่ฉันตั้งใจจะกล่อมให้ฟัง

เพลงที่อยากให้เธอได้พักให้เธอได้คลาย

ไม่มีเรื่องเจ้าชายเจ้าหญิง

ไม่มีฟ้าทะเลดอกไม้

สิ่งที่คิดเอาไว้ในเพลงมีแค่เรื่องในใจ ฉันเป็นห่วง

Be the first to like.
loading...