เนื้อเพลง คุณเก็บความลับได้ไหม? Armchair

คุณเก็บความลับได้ไหม หากผมนั้นมีอะไรจะบอก หากผมไว้ใจระบายมันออก คุณเก็บความลับได้หรือไม่

ให้อยู่แค่คุณกับผม อย่าให้ได้ยินถึงใครถึงไหน  ความลับนั้นที่เก็บไว้ในใจ คือคำว่าผมรักคุณ

        * ตั้งแต่วันที่ผมได้พบ วันที่ผมได้เห็นหน้าสายตาและหัวใจที่คุณ

        ตั้งแต่นั้นผมก็ได้รู้ ชีวิตผมก็ได้รู้ ว่าจากนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

                ** คือคุณนั้นเองตลอดมา ที่ตัวผมเองเฝ้าใฝ่หา

                เมื่อมองรอบกาย จะมีคนมากมาย มีคุณคนเดียวที่ผมมองเห็นในสายตา

                มันทรมานเกินจะเก็บไว้ จึงบอกคุณไปแล้วได้ยินไหม

                ถ้าหากคุณไม่ตอบรับ ก็ช่วยเก็บเป็นความลับ ตลอดไป

( * , ** )

ถ้าหากคุณไม่ตอบรับ ก็ช่วยเก็บเป็นความลับ ว่าผมรักคุณ

Be the first to like.
loading...