เนื้อเพลง จากใจที่เคยแตกสลาย โต๋

 

นี่คือ     บทเพลงจากใจสรรเสริญ            ขอเชิญ       มาร่วมร้องกันให้สุดใจ

     * หากใครเคยล้มพลาดพลั้งผิดหวังและเสียใจ และมีชีวิตที่ไม่มีจุดหมาย 

     เคยเป็นคนที่ทำความผิดมามากมาย

         ** ให้เราร้องเพลงนี้ ชูมือขึ้นอย่างนี้ ร่วมกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลาย 

        สรรเสริญแด่พระองค์ ผู้มีความรักมั่นคง ผู้พาให้เราผ่านพ้นวันร้ายร้าย

        ผู้ที่ทำให้เราได้รู้จัก ความรักที่แสนยิ่งใหญ่ มาร่วมร้องกันให้สุดหัวใจ     

        และถวายแด่พระองค์

เข้ามา           เปล่งเสียงจากใจสรรเสริญ             ขอเชิญ         มาร่วมร้องกันให้สุดใจ

( * , ** )

( ** ) 

      ให้เราร้องเพลงนี้ ชูมือขึ้นอย่างนี้ ร่วมกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลาย 

             เพื่อสรรเสริญแด่พระองค์ ผู้มีความรักมั่นคง ผู้พาให้เราผ่านพ้นวันร้ายร้าย

             ผู้ที่ทำให้เราได้รู้จัก ความรักที่แสนยิ่งใหญ่ มาร่วมร้องกันให้สุดหัวใจ 

             และถวายแด่พระองค์

Be the first to like.
loading...