เนื้อเพลง ไม่รู้จริงๆ โต๋

มันจะดีแค่ไหน ถ้าฉันได้อ่านใจ

ว่าเธอคิดอะไรกับฉันบ้าง

เพราะว่าฉันอยากรู้ 

ว่าฉันนั้นยังพอมีหวัง

หรือไม่มีสิทธิ์จะคิดเลย

แค่เธอยิ้มทักทายกันธรรมดา

มันก็ทำให้ฉันเก็บมาฝันได้

แค่เธอพูดอะไรกับฉันนิดหน่อย

แต่เธอรู้ไหม..ฉันคิดต่อไปมากมาย

บอกให้ฉันรู้สักครั้งจริงๆ 

เมื่อไหร่ที่ใจเธอไม่คิดจริงๆ 

เพราะว่าไม่รู้จริงๆ 

ว่าทุกๆสิ่งฉันคิดไปเองบ้างไหม 

หากว่าเราเป็นแค่เพื่อนจริงๆ 

ถ้าหากว่าใจเธอไม่คิดอะไร 

คำตอบจะเป็นยังไงชั้นพร้อมจะยอม..หักใจ 

ถ้าเธอไม่คิดรักฉันจริงๆ ..

เธอจะมองอย่างไร เธอจะคิดอะไร

ไม่รู้ตัวฉันทำไมเข้าข้างตัวเองทุกครั้ง

ถ้าเธอไม่มีใจ ได้โปรดเถอะเธออย่าให้ความหวัง

ให้ฉันคิดมากอย่างนี้เลย

แค่เธอยิ้มทักทายกันธรรมดา

มันก็ทำให้ฉันเก็บมาฝันได้

แค่เธอพูดอะไรกับฉันนิดหน่อย

แต่เธอรู้ไหม..ฉันคิดต่อไปมากมาย

*บอกให้ฉันรู้สักครั้งจริงๆ 

เมื่อไหร่ที่ใจเธอไม่คิดจริงๆ 

เพราะว่าไม่รู้จริงๆ 

ว่าทุกๆสิ่งฉันคิดไปเองบ้างไหม 

**หากว่าเราเป็นแค่เพื่อนจริงๆ 

ถ้าหากว่าใจเธอไม่คิดอะไร 

คำตอบจะเป็นยังไงชั้นพร้อมจะยอม..หักใจ

ถ้าเธอไม่คิดรักฉันจริงๆ ..

( * , ** )

 

Be the first to like.
loading...