เนื้อเพลง ไร่อ้อยคอยรัก หนู มิเตอร์ อัลบั้ม ลูกทุ่งมิเตอร์ 2

หนาวเริ่มเยือนมาแล้วน้อง

พี่ร่ำร้องเรียกน้องบัวลอย

ใครเล่าใครเขาหมายเหม่อคอย

พี่ใจลอยไร่อ้อยคงเหลือแต่ซาง

น้องเจ้าไม่หันมาแล

พี่ชะแง้หนาวแท้นวลปรางค์

ลมหนาวเอยข้าเคยกอดนาง

กลับอ้างว้างลมพาพัดนางสู่กรุง

ไร่อ้อยแห้งเฉาเพราะเจ้าไม่อยู่

พี่ทนอดสูเฝ้าดูเจ้ารุ่ง

สวมเพชรวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุง

เพลินกลิ่นหอมฟุ้งลืมบ้านมุงหญ้าคา

หนาวพี่ก็หนาวไม่น้อย

หนุ่มไร่อ้อยบุญน้อยหนักหนา

คงชวดชมเจ้าแล้วแก้วตา

อ้อยแห้งคาอ้อมแขนคอยแฟนกลับคืน

ไร่อ้อยแห้งเฉาเพราะเจ้าไม่อยู่

พี่ทนอดสูเฝ้าดูเจ้ารุ่ง

สวมเพชรวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุง

เพลินกลิ่นหอมฟุ้งลืมบ้านมุงหญ้าคา

หนาวพี่ก็หนาวไม่น้อย

หนุ่มไร่อ้อยบุญน้อยหนักหนา

คงชวดชมเจ้าแล้วแก้วตา

อ้อยแห้งคาอ้อมแขนคอยแฟนกลับคืน

 

Be the first to like.
loading...