เนื้อเพลง ลำพัง System Sucker

เมื่อความมืดมน มันทำให้คน เกิดความสับสนในใจ

ให้เธอคิดใหม่ สิ่งที่เข้าใจ อาจไม่ใช่ฝันยาวไกล

ฉันรู้ เมื่อมันถึงเวลา เธอก็ต้องไป

ลำพัง ฉันคงไม่เหลือใคร วันนึง ถ้าเธอจะต้องไป

ฉันเข้าใจ ก็ฉันเข้าใจ ไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่

ลำพัง ฉันเองก็ทุกข์ทน เธอทน เธอเองก็ทุกข์ใจ

ฉันเข้าใจ ก็ฉันเข้าใจ ปลดปล่อยชีวิตของเธอ

สุดท้ายฉันอยาก ขอบคุณทุกอย่าง ที่เคยร่วมทางกันมา

เมื่อมันต้องจบ สักวันต้องจบ เพื่อเธอได้พบตัวเอง

ฉันรู้ เมื่อมันถึงเวลา เธอก็ต้องไป

ลำพัง ฉันคงไม่เหลือใคร วันนึง ถ้าเธอจะต้องไป

ฉันเข้าใจ ก็ฉันเข้าใจ ไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่

ลำพัง ฉันเองก็ทุกข์ทน เธอทน เธอเองก็ทุกข์ใจ

ฉันเข้าใจ ก็ฉันเข้าใจ ปลดปล่อยชีวิตของเธอ

เมื่อเธอเจอทางที่มันสว่าง เธอก็ต้องไป

ไม่ต้องมาจมในความมืดมน

ลำพัง ฉันคงไม่เหลือใคร วันนึง ถ้าเธอจะต้องไป

ฉันเข้าใจ ก็ฉันเข้าใจ ไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่

ลำพัง ฉันเองก็ทุกข์ทน เธอทน เธอเองก็ทุกข์ใจ

ฉันเข้าใจ ก็ฉันเข้าใจ แต่ไม่เป็นไรฉันยอม

 

Be the first to like.
loading...