เนื้อเพลง ทินเนอร์ คาราบาว อัลบั้ม ท.ทหารอดทน

เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงาในมือของเขามีทินเนอร์

เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเซาทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

ฉันผ่านไปพบประสบเจอจึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

ดวงตะวันฉายแสงสดใสเขาสะบัดผิวกายบิดแขนขาไหล่

ที่ซึมเซาเมาพับหลับไปหลังจากดมลมร้าย…เขารุมล้อม

หวังมอมดวงจิตดวงใจให้เหนือความวุ่นวาย..ในสังคม

ใครชมอย่าสมน้ำหน้าผ่านมาอย่าให้ร้ายเขา

ไถ่ถามเหตุผลกลเมาว่าหมองเศร้าสิ่งใดจึงใช้ดม…จึงใช้ดม

เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงาในมือของเขามีทินเนอร์

เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเซาทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

ฉันผ่านไปพบประสบเจอจึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงาในมือของเขามีทินเนอร์

เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเซาทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

ฉันผ่านไปพบประสบเจอจึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

คุณจะเสพสิ่งใดไม่ว่าคุณจะขายจะค้าสิ่งใดไม่สน

ย่างก้าวของเยาวชน ทุกคนมีสิทธิ์ติดยา

ปัญหาอยู่ที่จิตใจก้าวหนึ่งผิดไปก้าวใหม่อีกหน

งดเสพงดได้ด้วยตนหลุดพ้นเย้ยคนนินทา

คือคนละที่เดินลุยหน้าผ่านมาไว้เป็นบทเรียน เป็นบทเรียน

เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงาในมือของเขามีทินเนอร์

เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเซาทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

ฉันผ่านไปพบประสบเจอจึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงาในมือของเขามีทินเนอร์

เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเซาทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

ฉันผ่านไปพบประสบเจอจึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงาในมือของเขามีทินเนอร์

เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเซาทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

ฉันผ่านไปพบประสบเจอจึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงาในมือของเขามีทินเนอร์

เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเซาทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

ฉันผ่านไปพบประสบเจอจึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

 

Be the first to like.
loading...