เนื้อเพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่ The Richman Toy อัลบั้ม Ost.คาราบาว เดอะ ซีรี่ส์

*  ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ 

ไม่รังแกรังเกียจ   คิดเบียดเบียนใจใคร 

มีจนวัดใจคนไม่ได้ 

จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

 

ทรัพย์สินไม่สะสม  

อยู่ในสังคมด้วยความสุขขี 

ปริญญาฉันไม่เคยมี 

ความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้

 

ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง 

ฉันทําทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย 

วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย 

ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก 

 

**  ไม่เคยใฝ่ฝันเป็นโตเป็นใหญ่ 

ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ 

แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน 

เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่ 

 

***  คนจน   (จนแต่รวยนํ้าใจ) 

ใครจะว่ายากจน   (คนจนผู้ยิ่งใหญ่) 

(คนจน)   จนแต่รวยนํ้าใจ 

(ใครจะว่ายากจน)   คนจนผู้ยิ่งใหญ่

 

 มีชีวิตย่อมมีความลําบาก 

อดๆ   อยากๆ   ดังยาชูกําลัง 

คามหวังแม้ว่ายังริบหรี่ 

เพราะสังคมวันนี้มันหางานการยาก 

 

ยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้า 

ค่าจ้างราคาไม่สํามะคัญ 

ลุยควันลุยท่อไอเสีย 

มีแต่ความอ่อนเพลีย   ยังดีกว่าเสียขากัน 

 

(ซํ้า **)

 

ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ 

ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฏก 

ความจริงที่คู่ควรหยิบยก 

ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทย 

 

จิตใจแห่งความเป็นพุทธ 

ใสบริสุทธิ์นั้นคือจุดหมาย 

รวยล้นกระทําตนเหลวไหล 

ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว 

 

Be the first to like.
loading...