เนื้อเพลง ร่องรอยของดอกไม้ The Lego

ถามใจตัวเองจนรู้

อยากจะอยู่กับเธอใช้ชีวิตเหมือนวันเมื่อวาน 

สองคนเดินบนความรัก

เก็บเกี่ยวจนเป็นความทรงจำมากมายเท่าไหร่ 

 

คลื่นเวลามันซัดเรื่องราวให้ผันเปลี่ยน 

ให้ทางเดินของสองคนแยกจาก 

พอเวลาผ่านพ้นเรื่องราวนั้นมาเนินนาน 

และวันนี้ฉันอยากจะย้อนมัน 

 

แต่มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว ในความรักเรา

ดั่งดอกไม้ที่บานได้เพียงหนึ่งครั้งแล้วก็ร่วงหล่นไป 

ผ่านชีวิต ผ่านเลยเรื่องราว 

เธอและฉันนั้นเหลือแค่แต่เพียงร่องรอย 

ว่าในครั้งนึงเคยมีดอกไม้ได้บานในใจเรา

 

สวยงามเพียงใดดอกไม้ 

แต่ที่สุดก็คงมีวันที่ต้องร่วงโรยสักวัน  

ฉันเธอเคยมีสิ่งนั้น 

แต่มันจะไม่กินเวลานานๆ ทั้งชีวิตเรา 

 

คลื่นเวลามันซัดเรื่องราวให้ผันเปลี่ยน 

ให้ทางเดินของสองคนแยกจาก 

พอเวลาผ่านพ้นเรื่องราวนั้นมาเนินนาน 

และวันนี้ฉันอยากจะย้อนมัน 

 

แต่มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว ในความรักเรา 

ดั่งดอกไม้ที่บานได้เพียงหนึ่งครั้งแล้วก็ร่วงหล่นไป 

ผ่านชีวิต ผ่านเลยเรื่องราว 

เธอและฉันนั้นเหลือแค่แต่เพียงร่องรอย 

ว่าในครั้งนึงเคยมีดอกไม้ได้บานในใจเรา  

 

แต่มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว ในความรักเรา 

ดั่งดอกไม้ที่บานได้เพียงหนึ่งครั้งแล้วก็ร่วงหล่นไป  

ผ่านชีวิต ผ่านเลยเรื่องราว 

เธอและฉันนั้นเหลือแค่แต่เพียงร่องรอย

ว่าในครั้งนึงเคยมีดอกไม้ได้บานในใจเรา

 

Be the first to like.
loading...