เนื้อเพลง ก่อนที่เราจะต้องจากไป Venus Butterfly

เธอทำให้ฉันร้อนรนในใจ

ฉันจะผ่านพ้นมันไปยังไร 

เมื่ออยู่ใกล้เธอตรงนี้ตอนนี้

* เมื่อคนที่เคยรู้ซึ้ง ได้มาพบกัน

ความรู้สึกวันนั้นก็เริ่มย้อนจะคืนมา

แค่เพียงสบสายตาเท่านั้น

** เธอคืนคนรักที่เคยซึ้ง

ฉันก็ยังคิดถึงไม่เคยลืม

ฉันไม่อาจซ่อนความรู้สึกไว้

ฉันรู้ว่าเธอเข้าใจ 

โอว์… โอว์… ฉันขอ ขอแค่ในตอนนี้

ขอให้เราย้อนคืนกลับไปในวันที่เคยมี

แค่เสี้ยวนาทีก็พอ

แม้วันนี้จะเปลี่ยนไป

แม้เราจะไม่ใช่คนรักกัน

แต่ฉันขอเจอเธออีกครั้ง

( * , ** )

โอว์… โอว์… ฉันขอ ขอแค่ในตอนนี้

ขอให้เราย้อนคืนกลับไปในวันที่เคยมี

ก่อนที่เราจะต้องจากไป

 

Be the first to like.
loading...