เนื้อเพลง ตั้งแต่วันนั้น จิรากร สมพิทักษ์ อัลบั้ม ใจกลางความรู้สึกดีดี

 

ข้อความที่เธอนั้นให้ฉันในวันวาน

รูปถ่ายในวันนั้นฉันยังเก็บเอาไว้

กล่องใส่ของขวัญเก่าเก่า ดอกไม้ที่ให้กัน

สิ่งเหล่านั้นยังคงวางไว้ที่เดิม

 

แต่สิ่งที่ไม่เหมือน เมื่อก่อน

ก่อนเธอจะมาทิ้งกันไป

ก็คือหัวใจพังพัง ถูกความรักมันทำลาย

ที่มันไม่มีทางเป็นเหมือนเดิม

 

ตั้งแต่วันนั้นที่เธอจากฉันไป

ตั้งแต่ที่หัวใจเธอไม่เหมือนเก่า

ตั้งแต่วันนี้คงมีแค่ความเหงา

กับความทรงจำส่วนหนึ่งที่หายไป

 

ตั้งแต่วันนั้นไม่เคยลืมภาพเธอ

ตั้งแต่ที่เธอบอกลาฉันไปไกล

วันที่ความสุข มันได้หายไป

ชีวิตฉันก็ไม่เคยเป็นเหมือนเดิม อีกต่อไป

 

จะมองไปทางไหนก็เห็นภาพเดิมเดิม

ภาพเดิมที่คอยย้ำซ้ำเติมในใจฉัน

ต้องอยู่กับเรื่องราวเก่าเก่า สิ่งที่เคยจดจำ

สิ่งเหล่านั้นยังคงเป็นเหมือนเช่นเดิม

 

แต่สิ่งที่ไม่เหมือน เมื่อก่อน

ก่อนเธอจะมาทิ้งกันไป

ก็คือหัวใจพังพังถูกความรักมันทำลาย

ที่มันไม่มีทางเป็นเหมือนเดิม

 

ตั้งแต่วันนั้นที่เธอจากฉันไป

ตั้งแต่ที่หัวใจเธอไม่เหมือนเก่า

ตั้งแต่วันนี้คงมีแค่ความเหงา

กับความทรงจำส่วนหนึ่งที่หายไป

 

ตั้งแต่วันนั้นไม่เคยลืมภาพเธอ

ตั้งแต่ที่เธอบอกลาฉันไปไกล

วันที่ความสุขมันได้หายไป

ชีวิตฉันก็ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป

 

ตั้งแต่วันนั้นที่เธอจากฉันไป

ตั้งแต่ที่หัวใจเธอไม่เหมือนเก่า

ตั้งแต่วันนี้คงมีแค่ความเหงา

กับความทรงจำส่วนหนึ่งที่หายไป

 

ตั้งแต่วันนั้นไม่เคยลืมภาพเธอ

ตั้งแต่ที่เธอบอกลาฉันไปไกล

วันที่ความสุขมันได้หายไป

ชีวิตฉันก็ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป

Be the first to like.
loading...