เนื้อเพลง เรื่องที่ไม่ต้องตอบ 2 days ago kids

มันไม่จำเป็นหรอก ก็ไม่เห็นต้องรีบตอบ

อย่าให้ต้องบอกตอนนี้เลย

ก็ฉันก็ไม่รู้หรอกถ้าเธอต้องการให้บอก 

อะไรที่ไม่ชัดเจน

 

*แหม…ไม่ต้องรีบตัดสินใจ

ปล่อยใจไป ต้องไม่บังคับ

เรื่องราวต่อจากวันนี้

ที่คาดหวังไว้ ผิดหวังก็ปล่อยไป

แค่เรารู้ว่าเรารักกัน

แต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่เปลี่ยนไป 

ไม่ต้องรีบตอบได้ไหม

 

แทนที่ต้องมาตอบแค่วันนี้เธอรอก่อน

ให้เวลากับคำถามเธอ

ก็ฉันเชื่อว่าแน่นอนก็คงไม่ต้องรีบหรอก

บางทีเธออาจจะรู้เอง

 

( * )

 

**เธอไม่จำเป็นหรอก เธอไม่ต้องถามหรอก

และฉันก็จะไม่ตอบอะไรๆ ต่อจากนี้

เธอไม่จำเป็นหรอก เธอไม่ต้องถามหรอก

และฉันก็จะไม่ตอบอะไรๆ ต่อจากนี้

 

เรื่องราวต่อจากวันนี้ที่คาดหวังไว้ ผิดหวังก็ปล่อยไป

เรารู้ว่าเรารักกันแต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่เปลี่ยนไป 

ไม่ต้องรีบตอบได้ไหม

 

( ** )

 

Be the first to like.
loading...