เนื้อเพลง ทางแห่งฝัน Shade

บนทางสิ้นหวัง ที่ฉันเคยเดินมันช่างโหดร้าย สิ่งที่เหลือไว้ คือแผลที่มันช่างทรมาน

บนทางสิ้นคิด ชีวิตที่มันไม่ค่อยเอาไหน เคยทำตัวเลวร้าย เกือบตายก็มีเธอเดินเข้ามาโอบกอดไว้

        * ฉุดฉัน กอดไว้ให้ใจมีพลังที่จะก้าวต่อไป

        จากนี้แค่รู้ว่ามีเธอเธอกับฉันไปด้วยกันสุดทางฝันคงเป็นของเรา

                ** แม้ทางไกลสักเพียงไหน ขอมือเธอที่จับไว้ แม้ฉันล้มก็ไม่ท้อไม่มีแพ้ไม่มีหวั่นไหว

                ฟ้าหรือดาวที่วาดไว้  ไม่เคยไกลกว่าใจฝัน ถ้าเธอเดินไปกับฉันทางแห่งฝันคงไม่ไกล

บนคำสัญญา ให้ฟ้าและดินเป็นพยานนี้ นับตั้งแต่วันนี้ ชีวิตฉันจะดีอย่างที่เธอเคยวาดไว้

( * , ** )

แม้ทางไกลสักเพียงไหน ขอมือเธอจับไว้

ฟ้าหรือดาว ที่วาดไว้    ไม่เคยไกลกว่าเราฝัน

( ** )
 

Be the first to like.
loading...