เนื้อเพลง ทิศทาง Greasy Cafe

เผื่อใจเอาไว้ก่อน ทิศทางยัง ไม่แน่นอน

เรา นั้นต่าง แตกต่างกัน หลายสิ่ง มี หลายคน หลายอย่างเหมือนกัน ในบางหน

แต่เวลา ไม่เคยเปลี่ยน กลับยังหมุนเวียนวน อยู่อย่างนั้น

 

 

* เมื่อลมที่เปลี่ยน   ทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง  อาจนำมาถึงการเปลี่ยนแปลง บางสิ่ง    บางอย่าง

 

เมื่อระยะทาง      และเวลา เวลาเปลี่ยน อาจทำให้ใจ

 

(ของคน ของคน ของเธอ เปลี่ยนไป)(ของเธอ ของเรา ของใคร เปลี่ยนแปลง)

 

 

คน สองคน ได้ตกลงกัน ในบางสิ่ง ที่จะ ว่างเว้น ซึ่งคนแปลกหน้า ต่อกันจากนี้

 

แต่เวลา ไม่เคยเปลี่ยน หากยังหมุนเวียนวน อยู่อย่างนี้

 

เผื่อใจเอาไว้ก่อน ทิศทางลม ไม่แน่นอน

 

( * )

 

 เปลี่ยนไป   หวั่นไหว

Be the first to like.
loading...