เนื้อเพลง ฮักแต้ฮักว่า สายกลาง

ฮักอ้ายหยังมาฮักแต๊ว่า     หน้าตาก็บ่ใจ้งามอย่างเขา 

บ่ใจ้โดนของ บ่ได้หมอง บ่ได้เมา  บ่ใจ้หน้าง่าวฮื่อเขาจุ๊เสียเจิง

ฮักอ้ายหยังมาฮักแต๊เล่า   บ่ได้เมา บ่ได้สะเบ้องสะเจิ้ง 

กึ้ดไปอ้ายก็ยังกึ้ดเติง ฮักอีน้องเหลือเกิน ฮักแต๊ฮักว่า

     ** มันเป็นชะตา ก๋าว่าเป็นกรรมเก่า        อ้ายก็ใค่ฮู้ ฮักเดียวกะมาเตียวเฝ้าดู ฮื่ออีน้องเป็นกู้ น้องกึ๊ดจะใด

     ฮักอ้ายหยังมาฮักแต๊เล่า บ่ได้เมา ก๋าว่าเขายะของใส่  ฮักจริงจากเวียงพิงค์ปิงสาย ฮักอีน้องบ่ก้าย ฮักแต๊ฮักว่า

ฮักจริงจากเวียงพิงค์ปิงสาย อีน้องจะฟั่งก้าย เพราะอ้าย ฮักแต๊ฮักว่า

 

2 people like this post.
loading...