เนื้อเพลง นานอีกหน่อย Monotone อัลบั้ม Monotone On The Stag

ฝนเกือบหยุดตกแล้ว หมดเวลา ที่ฉันจะยืนตรงนี้ และเธอจะยืนตรงนี้

 

รู้ว่าอากาศหนาวยิ่งทำให้ หนาวสั่น ทำไมวันนี้นั้นไม่เป็นอย่างใจ

 

    * ภาวนาเมื่อฝนโปรยหยดสุดท้าย ฉันเพียงขอให้เธอ อย่าจากไปจะได้ไหม

 

         ** ฉัน อยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย ให้ฝนโปรยอีกหน่อยเพราะว่าฉัน

 

         อยากให้เธอยืนเคียงข้างกันอีกหน่อย รอฝนนานอีกหน่อย (ได้ไหมเธอ)

 

( * , ** )

 

ฉัน อยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย ให้ฝนโปรยอีกหน่อยเพราะว่าฉัน

 

อยากให้เธออยู่เคียงข้างกันอีกหน่อย รอฝนให้นานอีกสักนิด

 

ให้ฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้ เป็นคนที่โชคดี อีกสักนิด

 

               *** จะรอฝนนานอีกหน่อย ให้ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย

 

               ให้ลมช่วยพัดอีกหน่อย เป็นคนที่โชคดี (อีกสักนิด)

 

( *** , *** , *** )

Be the first to like.
loading...