เนื้อเพลง ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา โบ สุนิตา อัลบั้ม Beau

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

เมื่อก่อนรักเธอเราก็เหนื่อยเหลือทน

ต้องเจอะเจอคนไม่เต็มใจ

เมื่อก่อนหวังใจว่าจะอยู่ใกล้กัน

ก็กลับทิ้งกันแล้วหนีไป

 

พอพอแล้วที่ต้องทนมาก็นานแล้ว

ก็อยากอยู่อย่างสบายใจ

พอพอแล้วเสียเวลามาก็นานแล้ว

ก็เป็นเพราะเรามันพลาดไป

 

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

ถ้าเบื่อหน้าเรา เราก็เบื่อหน้าเธอ

เมื่อไหร่มาเจอจะเมินไป

ไม่อยากทักทายก็ไม่ต้องทักกัน

เมื่อไหร่พบกันอย่าสนใจ

 

พอพอแล้วที่ต้องทนมาก็นานแล้ว

ก็อยากอยู่อย่างสบายใจ

พอพอแล้วเสียเวลามาก็นานแล้ว

ก็เป็นเพราะเรามันพลาดไป

 

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

พอพอแล้วที่ต้องทนมาก็นานแล้ว

ก็อยากอยู่อย่างสบายใจ

พอพอแล้วเสียเวลามาก็นานแล้ว

ก็เป็นเพราะเรามันพลาดไป

 

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

Be the first to like.
loading...