เนื้อเพลง บ้านของฉัน Tattoo Colour อัลบั้ม ชุดที่ 8 จงเพราะ

คืนที่เหนื่อยล้า เมืองที่วุ่นวาย เรื่องราวและข่าวร้าย กร่อนหัวใจได้ทุกวัน

 

มองนอกถนน รถที่วิ่งผ่าน เส้นทางระหว่างนั้น ไกลแสนไกลฉันจะไป

 

        ให้ถึงที่ถิ่นเดิมที่หมาย สิ่งเดียวที่เป็นที่สุดท้าย ทุกข์ตรมเพียงใด ไม่อยากไปไหน

 

                * สุขใดจะหาได้กว่านี้ ดั่งเป็นวิมาน โอบกอดด้วยรัก…ได้อย่างนี้ ไม่มีแล้วที่ใด

 

                 ยิ่งเวลาที่….ช้ำตรม…หัวใจ อยากกลับไปที่ตรง….นี้….ที่บ้าน…….ของฉัน

 

                 (หยุดดวงใจที่ตรง….นี้….ที่บ้าน….ของฉัน)

 

( * )

 

โว……โว่……..โว้………โว นี่คือวิมาน โอบกอด…..ด้วยรัก….โว้….ไม่มีแล้วที่ใด

 

ยิ่งเวลาที่….ช้ำตรม…หัวใจ หยุดดวงใจที่ตรง….นี้….ที่บ้าน….ของฉัน

Be the first to like.
loading...