เนื้อเพลง ปริมาณสุทธิ Jofax

ในวันที่เราตามหาว่าจะมีใคร สักคนที่พร้อมจะมาเติมใจ

เป็นคนที่ฟ้ากำหนด ให้ได้คู่กัน

วงจรในชีวิตก็ยังวนเวียนไป ให้เราตามหาว่าจะมีใคร

บางสิ่งที่หายที่ขาด จะได้พอดี

กว่าจะพบเจอคนที่ทำให้ชั้นเพ้อไม่ใช่ใครต้องใช่เธอ

สรุปมาแล้วว่าเราสองคนต้องคู่กัน

โว่โอๆๆ..โอ โอ่ มีเธอคนเดียวเพียงเท่านั้นช่วยเติมความรักที่ขาดหาย

โว่โอๆๆ..โอ โอ่ ในปริมาณที่เข้าใจ เติมเต็มด้วยรักไม่ต้องมากมายแค่พอดี

วันวานที่เคยตามหาว่าจะมีใคร สักคนที่พร้อมจะมาเติมใจ

เป็นคนที่ฟ้ากำหนด ว่าต้องเป็นเธอ

ยังดีที่เราได้รู้ว่าเธอคือใคร มีเธอให้รักอยู่เต็มดวงใจ

บางสิ่งที่หายที่ขาดจะได้พอดี

กว่าจะพบเจอคนที่ทำให้ชั้นเพ้อไม่ใช่ใครต้องใช่เธอ

สรุปมาแล้วว่าเราสองคนต้องคู่กัน

โว่โอๆๆ..โอ โอ่ มีเธอคนเดียวเพียงเท่านั้นช่วยเติมความรักที่ขาดหาย

โว่โอๆๆ..โอ โอ่ ในปริมาณที่เข้าใจ เติมเต็มด้วยรักไม่ต้องมากมายแค่พอดี

 

กว่าจะพบเจอคนที่ทำให้ชั้นเพ้อไม่ใช่ใครต้องใช่เธอ

สรุปมาแล้วว่าเราสองคนต้อง….คู่กัน

โว่โอๆๆ..โอ โอ่ มีเธอคนเดียวเพียงเท่านั้นช่วยเติมความรักที่ขาดหาย

โว่โอๆๆ..โอ โอ่ ในปริมาณที่เข้าใจ เติมเต็มด้วยรักไม่ต้องมากมายแค่พอดี

 

Be the first to like.
loading...