เนื้อเพลง ปล่อย Deep O Sea

ให้เป็นอะไร ให้เป็นอย่างใจ ให้เธอได้ไป ให้ไปกับใครที่บอก กับคนที่บอกฉันว่ารัก ที่เธอบอกฉันว่าเขา จะคอยดูแล และใส่ใจ

ไม่คิดจะรั้งไม่เคยกักขังใจ ให้เธอไปกับใครๆ เพราะฉันไม่ใช่เจ้าของใจของเธอ ให้หน่วงเหนี่ยวใจของใครมันไม่ใช่ฉัน

แม้รักก็คงต้องปล่อย เธอ ให้ออกไปค้นใจ ที่เธอว่าใช่ ใคร ที่เป็นคนนั้นของเธอออกไปตามใครออกไปตามใจ ถ้าฉันไม่เป็นอย่างต้องการ

ปล่อยเธอให้ออกไปค้นใจ ที่เธอว่าใช่ ใคร ที่สุดในใจของเธอ ออกไปเลยใจ ออกไปเลยไป ให้พ้นให้ไกลจากสายตา ของคนที่รักเธอ

สบตากับใคร จะคุยกับใคร จะเดินกับใคร ให้อิสระ อย่างใจเธอต้องการ กับคนที่บอกฉันว่ารัก ที่เธอบอกฉันว่าเขา จะคอยดูแล และใส่ใจ

ไม่คิดจะรั้งไม่เคยกักขังใจ ให้เธอไปกับใครๆ เพราะฉันไม่ใช่เจ้าของใจของเธอ ให้หน่วงเหนี่ยวใจของใครมันไม่ใช่ฉัน

แม้รักก็คงต้องปล่อย เธอ ให้ออกไปค้นใจ ที่เธอว่าใช่ ใคร ที่เป็นคนนั้นของเธอออกไปตามใครออกไปตามใจ ถ้าฉันไม่เป็นอย่างต้องการ

ปล่อยเธอให้ออกไปค้นใจ ที่เธอว่าใช่ ใคร ที่สุดในใจของเธอ ออกไปเลยใจ ออกไปเลยไป ให้พ้นให้ไกลจากสายตา ของคนที่รักเธอ

ให้หน่วงเหนี่ยวใจของใคร มันไม่ใช่ฉัน 

 

แม้รักก็คงต้องปล่อย เธอ ให้ออกไปค้นใจ ที่เธอว่าใช่ ใคร ที่เป็นคนนั้นของเธอออกไปตามใจออกไปตามใคร ถ้าฉันไม่เป็นอย่างต้องการ

ปล่อยเธอให้ออกไปค้นใจ ที่เธอว่าใช่ ใคร ที่สุดในใจของเธอ ออกไปเลยใจ ออกไปเลยไป ให้พ้นให้ไกลจากสายตา ของคนที่รักเธอ

Be the first to like.
loading...