เนื้อเพลง มายา มาลีฮวนน่า

ฝากสายลมพา พัดใจลอยล่อย
ดวงใจหม่นหมองครองแต่ความเหงา
สับสนเส้นทางเค้วงคว้างว่างปล่าว
วอนลมพัดเอาดวงใจไปที
สู่ฟ้าวิมานพบพานดาวเดือน
ยังคงเป็นเพื่อนมิเลือนห่างหาย
ชั่วฟ้าราตรีไม่มีแหนงหน่าย
หากเสื่อมสลายคงเป็นใจคน
คนเอยมักใจเปลี่ยนแปลง
อำนาจแสดงแต้มแต่งมายา
มายาที่คอยหลอกหลอน
หมุนเวียนเปลี่ยนตอนยอกย้อนให้ตรม

Be the first to like.
loading...