เนื้อเพลง อาวรณ์ มาลีฮวนน่า

งานเลี้ยงเลิกรา จำลาร้าง ไปตามเส้นทาง ทางของตัวเอง
คนเราต่างคน ต่างมีฝัน พันธะผูกพัน เงื่อนไขจำเป็น
สุขเพียงชั่วคราว เมื่อได้พบกัน เวลานั้นน้อยเหลือเกิน กั้นเราต้องห่าง
รอคอยนั้นยั่งยืน หลังเราบอกกล่าวคำลา ลาลา
ในความอบอุ่นอันลึกซึ้ง ในห้วงคำนึงรู้คิดถึงกัน
คือการจำยอมยอมลาร้าง ไปตามเส้นทางเพื่อหวังพบกัน
พูด คุย ทัก ทาย ให้กำลังใจ
ปลอบโยนและห่วงใย คือความหวังดี
ทุกๆสิ่งที่มี ซึ้งใจอบอุ่นใจ อบอุ่นใจ
ในคืนเงียบเหงา ที่ดาวหาย อยู่อย่างเดียวดาย เงียบเหงาวังเวง
เจ็บจนยอมแพ้ แก่จุดหมาย เจอความหลากหลาย สับสนตนเอง
เหม่อมองผู้หวังดี ไม่มีเคียงข้าง เหนื่อยล้ามองเห็นเส้นทาง ก้าวไกลแสนไกล
อยากกลับมาที่เดิม เสริมกำลังใหม่ เช่นอดีตที่ผ่านมา เท่านี้ก็สุขใจ ก็สุขใจ
ในความอบอุ่นอันลึกซึ้ง ในห้วงคำนึง รู้คิดถึงกัน
คือการจำยอมยอมลาร้าง ไปตามเส้นทาง เพื่อหวังพบกัน
พูด คุย ทัก ทาย ให้กำลังใจ
ปลอบโยนและห่วงใย คือความหวังดี
ทุกๆสิ่ง ที่ มี ซึ้งใจอบอุ่นใจ อบอุ่นใจ
ในคืนเงียบเหงาที่ดาวหาย อยู่อย่างเดียวดาย เงียบเหงาวังเวง
เจ็บจนยอมแพ้แก่จุดหมาย เจอความหลากหลาย สับสนตนเอง
เหม่อมองผู้หวังดี ไม่มีเคียงข้าง เหนื่อยล้ามองเห็นเส้นทาง ก้าวไกลแสนไกล
อยากกลับมาที่เดิม เสริมกำลังใหม่ เช่นอดีตที่ผ่านมา เท่านี้ก็สุขใจ ก็สุขใจ

Be the first to like.
loading...