เนื้อเพลง อยู่เมืองจีนฉันเป็นเด็กไทย สุเมธ &amp

เกิดที่เมืองไทย เชื้อสายคนจีน
หน้าเป็นจีน ฉันกินเผ็ดแบบไทย ๆ
เกิดใต้ร่มโพธิพระบารมี ภูมิพลแห่งไทย
คงมิมีสิ่งใดปลื้มไปกว่า
ได้เยือนเมืองจีน เยี่ยมดินแดนใหญ่
เจอะอาซิ้มถามว่าคนไทยรึจ๋า
แปลกใจอาซิ้มรู้ได้อย่างไร อาซิ้มจึงตอบมา
รอยยิ้มลื้อบอกว่า คนไทย
รอยยิ้มแดนสยาม งามและมีศักดิ์ศรี
พันล้านจีนที่มี ที่ยืนอยู่นี่เป็นไทย
ตาแม้ว่าจะหยี แต่ยิ้มนี้สดใส
ธรรมชาติแห่งไทยบอกความจริงใจแก่กัน
เกิดเป็นคนไทย เชื้อสายคนจีน
ที่เมืองไทยเรียกเราว่าจีนทั้งนั้น
อยู่ในเมืองจีนฉันเป็นเด็กไทย ยิ้มได้ตลอดวัน
รอยยิ้มนี้บอกฉัน คนไทย
รอยยิ้มแดนสยาม งามและมีศักดิ์ศรี
พันล้านจีนที่มี ที่ยืนอยู่นี่เป็นไทย
ตาแม้ว่าจะหยี แต่ยิ้มนี้สดใส
ธรรมชาติแห่งไทยบอกความจริงใจแก่กัน
เกิดเป็นคนไทย เชื้อสายคนจีน
ที่เมืองไทยเรียกเราว่าจีนทั้งนั้น
อยู่ในเมืองจีนฉันเป็นเด็กไทย ยิ้มได้ตลอดวัน
รอยยิ้มนี้บอกฉัน คนไทย
รอยยิ้มนี้บอกฉัน คนไทย
 

Be the first to like.
loading...