เนื้อเพลง ส่วนที่หายไป Penguin Villa

นานมาแล้ว ฉันเที่ยวตามหาส่วนที่หายไป เนิ่นนานทีเดียว ฉันท่องเที่ยวไป หาส่วนที่หายไปส่วนที่หาย
ไป หลายคนบอกฉัน ชีวิตฉัน ช่างแสนสมบูรณ์ ใครเล่ารู้ ถึง ชีวิตฉัน ใครเล่าจะรู้
* อย่าถามฉันเลย ว่าเมื่อไหร่ คุณจะหยุด เดินทาง เพราะบางครั้งฉันก็เคย ถามตัวเองชีวิตฉันก็แหว่งเว้า ใช่สมบูรณ์ อย่างที่คุณ หรือหลายคนเคยเห็น อาจจะยิ้ม อาจหัวเราะ
ใครเล่าจะรู้ ใครเล่ารู้
( * )
ทุกวันนี้ ฉันเป็นเพียงคนเดินทาง เดินทางเพื่อตามหา ส่วนที่หายไป ส่วนที่หาย ส่วนที่หาย ไป
ส่วนที่หาย ส่วนที่หาย ฉันยังคงตาม ฉันยังคงตาม ส่วนที่หาย ส่วนที่หาย ฉันยังคงตาม ฉันยังคงตาม

Be the first to like.
loading...