เนื้อเพลง หนังสติ๊ก เบลล์ นันทิตา

รักที่มันเคยดีอยู่ ดีอยู่ และถึงวันที่เริ่มเบื่อ เริ่มเบื่อ
ได้รู้ได้เรียนในบางสิ่ง บางสิ่งของสองเรา  
รู้ว่าเรายังดึงอยู่ ดึงอยู่ ยื้อและไม่ยอมปล่อย
ยอมปล่อย สุดท้ายที่ต้องเจอคือต้องเจอ
ต้องเจ็บช้ำเท่ากัน
* หากเราดึง มันเอาไว้ โอว โอว โอว
อาจถูกรักสะท้อนมาทำร้ายเราเอง เพราะบางทีเหนี่ยวรั้งอยู่
เจ็บใช่ไหม หากปล่อยมือ ออกไป โอว โอว โอว
และปล่อยวางหัวใจคนรักให้ได้
แค่นี้รักก็จบไม่เจ็บ ไม่ทำร้าย ใคร ( คน ) ที่ดึงไว้ก็เจ็บไป
ปล่อยมันไปนะ โอว โอว ปล่อยมันไปนะ       
คิดว่าเราควรยอมเจ็บ ยอมเจ็บ รู้ต้องการให้มันจบ
มันจบ ชีวิตยังมีอะไรอีกเยอะอยู่หาย ก็แค่
( * )
หากเราดึงมันเอาไว้
เพราะรักที่เหนี่ยวรั้งอยู่ เจ็บใช่ไหม หากปล่อยมือ
ออกไป โอว โอว โอว และปล่อยวาง
หัวใจคนรักให้ได้ แค่นี้รักก็จบไม่เจ็บ ไม่ทำร้าย
ใครที่ดึงไว้ก็เจ็บไป ปล่อยมันไปนะ         
โอว โอว ปล่อยมันไปนะ ปล่อยมันไป

Be the first to like.
loading...