เนื้อเพลง Countdown Tabasco

แปลกแต่จริงที่เรายังฝืนทนกุมมือกันอยู่ตอนนี้
แปลกแต่จริงที่เรายังฝันถึงวันเก่าๆ ระหว่างเรา
แต่ความเป็นจริงกลับสวนทางที่รักเรา ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว
และแปลกแต่จริงที่เราต่างก็รู้ดีอยู่แก่ใจ แต่ทนเอาไว้
ยอมรับความจริงเสียดีกว่า ที่ต้องทนปวดร้าว
Countdown สู่วันที่ต้องลา
แปลกแต่จริงที่เรายังฝืนทนจุมพิตกันอยู่ตอนนี้
แปลกแต่จริงที่ความผูกพันกลับทำร้ายเราอย่างโหดร้าย
แต่ความเป็นจริงกลับสวนทางที่รักเรา ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว
และแปลกแต่จริงที่เราต่างก็รู้ดีอยู่แก่ใจ แต่ทนเอาไว้
ยอมรับความจริงเสียดีกว่า ที่ต้องทนปวดร้าว
Countdown สู่วันที่ต้องลา
ยอมรับความจริงเสียดีกว่า บอกลาความโหดร้าย
Countdown สู่วันที่ดีกว่า
ยอมรับความจริงเสียดีกว่า ที่ต้องทนปวดร้าว
Countdown สู่วันที่ต้องลา
ยอมรับความจริงเสียดีกว่า บอกลาความโหดร้าย
Countdown สู่วันที่ดีกว่า
สู่วันที่ดีกว่า

Be the first to like.
loading...