เนื้อเพลง Smile บี้ The Star

* (จะดีจะร้าย ขอเพียง Smile ไว้ก่อน ชีวิต is going on แจ่ แดม กันก่อนดีไหม จะดีจะร้าย ขอเพียง
Smile ยิ้มบ่อยหน่อยได้ไหม ก็เห็นแล้วมันชื่นใจกว่าตั้งเยอะ)
*** ลีลา มันพาเร้าใจ มาเร็วให้ไว ให้ไว เอ้าฮาเฮฮา ปวดดวงฤทัย เครียดทำไมนะ ยะ ยะ อย่า
คิดให้มัน น้อย นอย หน่อย นา    ลั้น ลัน ล้า กันดูหน่อยไหม
** จะดีจะร้าย ขอเพียงSmile ไว้ก่อน   ชีวิต is going on แจ่ แดม กันก่อนดีไหม
จะดีจะร้าย ขอเพียง Smile ยิ้มบ่อยหน่อยได้ไหม ก็เห็นแล้วมันชื่นใจกว่าตั้งเยอะ
หน้างอทำไมอย่างนั้น ไม่หนุกหรือไง   มาเร็วให้ไว ให้ไว มาฮาเฮฮา ปวดดวงฤทัย เครียดทำไมนะ ยะ
ยะ อย่า คิดให้มัน น้อย นอย หน่อย นา    ลั้น ลัน ล้า กันดูหน่อยไหม
( * )
( ** / ** / *** )
ปวดดวงฤทัย เครียดทำไมนะ ยะ ยะ อย่า คิดให้มันมากไปทำไม มาซึมมาเซาไม่เอาได้ไหม
ยิ้มเอาไว้ให้ครื้นเครง

Be the first to like.
loading...