เนื้อเพลง เพลงของพ่อ Boyd Kosiyapong

ภาพพ่อยิ้มภาพพ่อหัวเราะ ภาพพ่อเล่นดนตรี ภาพพ่อย่ำโคลน ภาพพ่อตรากตร่ำ ไปทุกพื้นที่
ภาพพ่อก้มลงไปจับมือ เด็กน้อยกราบสวัสดี ภาพเหล่านี้ประทับใจเราไม่เคยเลือนหาย ภาพพ่อทำงาน
กลางแดดกรำ เหงื่อไหลเต็มหน้า ภาพคนชรา ที่พ่อโน้มตัวเพื่อไปรับไหว้ ภาพพ่อเป็นลูกที่กตัญญู
ภาพความรักอีกมากมาย ที่ยังคงเรียงร้อยในดวงใจเราทุกคน
* จึงเป็นบทเพลงของพ่อ ที่เราร่วมกันร้องต่อ ต่อความดีและความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลาย
ต่อความห่วงใยของพ่อ ที่ทุ่มเทให้เราร่มเย็นสขสบาย จึงร้องเพลงนี้ถวายแทนใจจากเรา
ภาพของรองเท้า ที่พ่อนั้นซ่อมแล้วซ่อมอีก ภาพหลอดยาสีฟัน ที่พ่อบีบ รีดใช้จนหมด
ภาพของชีวิตที่เพียงพอ จากพ่อที่เราได้พบ    ไม่อาจลบออกไป จากใจของเราได้เลย
( * )
พ่อไม่ได้เพียงแค่พร่ำสอน แต่พ่อยังทำเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็น  นี้คือบทเพลงของพ่อ
ที่เราร่วมกันร้องต่อ ต่อความดีและความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ต่อความห่วงใยของพ่อ ที่ทุ่มเทให้เรา
ร่มเย็นสุขสบาย จึงร้องเพลงนี้ถวายแทนใจจากเรา นี้คือบทเพลงของพ่อ ที่เราร่วมกันร้องต่อ
ต่อความดีและความรักที่ไม่เคยเสือมคลาย ต่อความห่วงใยของพ่อ ที่ทุ่มเทให้เราร่มเย็นสุขสบาย
จึงร้องเพลงนี้ ด้วยความจงรักและภักดีถวายแทนใจจากเรา

Be the first to like.
loading...