เนื้อเพลง พรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอ ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์

คืนนี้บางสิ่ง กำลังเปลี่ยนไป

ก็เช็คหัวใจ ตัวเองอีกครั้ง

ซึ่งฉันยังได้ยิน เหมือนเดิม

 

เธอพูดและทำให้รู้ว่ารัก

และไม่เคยอยากให้ฉันตอบเธอ

นั่นยิ่งทำให้ฉันมั่นใจ

 

เกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้ ฉันว่าเธอก็คงไม่รู้

มันอาจดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ได้ง่าย

อยากให้เธอลองฟังใจฉันดู มันดังอยู่แบบนี้

 

พรุ่งนี้ ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ฉันพร้อม ไม่ว่าเจออะไร

เธอทำให้ฉันมั่นใจ เราต้องข้ามผ่าน

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ถึงโลกมันต้องมืดบางวัน

แค่เรามีกันและกัน นั่นก็พอแล้ว

 

ไม่ว่าอะไร มันจะเปลี่ยนไป

แต่ฉันเลือกแล้ว คือไม่เปลี่ยนใจ

ก็ฉันมันรักใคร รักเลย

 

เกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้ ฉันว่าเธอก็คงไม่รู้

มันอาจดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ได้ง่าย

อยากให้เธอลองฟังใจฉันดู มันดังอยู่แบบนี้

 

พรุ่งนี้ ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ฉันพร้อม ไม่ว่าเจออะไร

เธอทำให้ฉันมั่นใจ เราต้องข้ามผ่าน

พรุ่งนี้ ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ถึงโลกมันต้องมืดบางวัน

แค่เรามีกันและกัน นั่นก็พอแล้ว

 

เกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้ ฉันว่าเธอก็คงไม่รู้

มันอาจดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ได้ง่าย

อยากให้เธอลองฟังใจฉันดู มันดังอยู่แบบนี้

 

พรุ่งนี้ ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ฉันพร้อม ไม่ว่าเจออะไร

เธอทำให้ฉันมั่นใจ เราต้องข้ามผ่าน

พรุ่งนี้ ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ถึงโลกมันต้องมืดบางวัน

แค่เรามีกันและกัน นั่นก็พอแล้ว

Be the first to like.
loading...