เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่ สุนทรี เวชานนท์

ข้าเจ้า เป๋นสาวเชียงใหม่
แหมบ่เต้าใดก่จะเป๋นสาวแล้ว
ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว
มาอู้มาแซว เป๋นคนหละปูน
ข้าเจ้า จะเลือกเอาไผ
อ้ายบ่าวเจียงฮายชื่อแก้วมาลูน
อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซุน
อ้ายคำอ้ายมูลอ้ายสมอ้ายมี
เปิ้นบอกว่าจะมาขอ
ข้าเจ้าก่รอมาแล้วเป๋นปี๋
ป้อแม่ท่าปู๋สะลี
อ้ายบ่าวตั๋วดีหายแซ็บหายสอย
ข้าเจ้า บ่เจื้อแหมแล้ว
จะแต่งกับแม้วไปอยู่ป๋ายดอย
ขายผ้าขายเพชรขายพลอย
ขายแหวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุย

Be the first to like.
loading...