เนื้อเพลง ยอมรับความ XYZ

ยอมคงต้องยอมรับความจริง ว่าที่จริงเธอเองไม่เคยคิดมีใจ

เธอเป็นแค่คนไกล เอื้อมมือคว้ายังไงไม่เคยได้ตัวเธอ

เธอคงเปรียบเป็นเช่นกองไฟ อุ่นสบายถ้ายืนห่างไฟได้พอดี

พอไปใกล้ทุกทีที่อุ่นนั้น มันกลายมาเป็นร้อนเกินไป

ได้แต่มองเห็นไกลไกล ไม่อาจคว้ามาครอง

ฉันก็คงต้องยอมแค่นั้น ไม่มีทางใกล้ตัวเธอ

ภาพเธอเริ่มเลือนไป สุดท้ายจำยอมเข้าใจว่าไกลเกิน

ตามันเอ่อนองด้วยน้ำตา ให้เวลากับความอ่อนแอของหัวใจ

มันคงไม่นานไปที่จะฝืนทำใจ ให้ยอมรับความจริง

…. ได้แต่มองเห็นไกลไกล

ไม่อาจคว้ามาครอง ฉันก็คงต้องยอมแค่นั้น

ไม่มีทางใกล้ตัวเธอ ภาพเธอเริ่มเลือนไป

สุดท้ายจำยอมเข้าใจว่าไกลเกิน ตามันเอ่อนองด้วยน้ำตา

ให้เวลากับความอ่อนแอของหัวใจ มันคงไม่นานไปที่จะฝืนทำใจ

ให้ยอมรับความจริง ….

Be the first to like.
loading...