เนื้อเพลง สหวีวี่วี ติ๊ก ชีโร่

สหวีวี่วี สหวีวี่วี้ สหวีวี่วี พระจันทร์เต็มดวง
 สหวีวี่วี สหวีวี่วี้ สหวีวี่วี เย้… คนหลายคนไม่รู้จัก
ว่าวันนี้ดีอย่างไร วันนี้สิคือวันใหญ่ บิ๊กเซอร์ไพส์ บิ๊กเซอร์ไพส์
* แสงนวลยวนใจ ดวงใหญ่เบ้อเร่อเลย สวยเลย สวยเลย
** กระวนกระวาย ไม่หาย ก็อยากจะเจอเธอแทบตาย
ยังงี้เขาเรียกว่ารักไง มันร้อนมันรุ่มสุมใจ
ยังไงมันต้องมันละ วันนี้ต้องสหวีวี่วี
*** วันนี้ล่ะดี วันนี้ล่ะมันส์ วันนี้ล่ะวัน พระจันทร์เต็มดวง
วันนี้ล่ะดี วันนี้ล่ะมันส์ วันนี้ล่ะ พระจันทร์เต็มดวง สหวีวี่วี
พระจันทร์เต็มดวง สหวีวี่วี พระจันทร์เต็มดวง
วันนี้มีแรงดึงดูด เป็นทูตแห่งความรัก ศรรักตรงมาลงปัก เกิดรักน่ะเกิดรัก
( * / ** / *** )
สหวีวี่วี สหวีวี่วี้ สหวีวี่วี สหวีวี่วี้…. สหวีวี่วี สหวีวี่วี้ สหวีวี่วี สหวีวี่วี้….
สหวีวี่วี สหวีวี่วี้ สหวีวี่วี สหวีวี่วี้….

Be the first to like.
loading...