เนื้อเพลง มานี Modern Dog อัลบั้ม เสริมสุขภาพ

มานี มีตา มีกา มานีดูกามานี มีอา มีนา ในนามีงู 

อีกา มาดู ดูปู ปูลงรูปูอีกา มาดู ดูงู งูลงรูงู

 

                * มานีดีใจ  ได้ขึ้น ปอ.สี่  ชูใจก็ดีใจ  ได้เลื่อนชั้นกันไปเสียที

 

ชูใจ ดีใจ มานี พาไปในนา ดูปู ดูงู ดูกา ในนามานี 

 

ในนา มีอา มีกา กาบินมาไว อีกา กินงู กินปู อาดูพอใจ

 

( * )

 

(มานี มีตา มีกา มานีดูกามานี มีอา มีนา ในนามีงู อีกา มาดู ดูปู ปูลงรูปู อีกา มาดู ดูงู งูลงรูงู)

 

                มานี ดีใจ ได้ขึ้นปอ.สี่  เรียนดี เรียนเก่ง  หัวเหม่ง ทั้งปี

Be the first to like.
loading...