เนื้อเพลง LINE เกมเศรษฐี Boyd Kosiyapong

มาเถิดมามะ มาเป็นเศรษฐี
มาเถิดมามะ มาเป็นเศรษฐี
มาเถิดมามะ มาเป็นเศรษฐี
แม้ว่าจะเป็นแค่ในเกมก็ยังดี
มา เถิดนะ มาเป็น เศรษฐี
มาเล่นด้วยกัน ลองเป็นเศรษฐี
แม้ว่าจะเป็นแค่ในเกมก็ยังดี
มา เถิดนะ เล่นเกม เศรษฐี
มาเล่นด้วยกัน เล่นเกม เกมนี้
แม้ว่าจะเป็นแค่ในเกมก็ยังดี
มาเถิดมามะ มาเป็นเศรษฐี
มาเถิดมามะ มาเป็นเศรษฐี
มาเถิดมามะ มาเป็นเศรษฐี
แม้ว่าจะเป็นแค่ในเกมก็ยังดี

Be the first to like.
loading...